2017-04-20

Externa nyheter

Så blev propositionen

Prop. 2016/17:179 ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” från Miljö- och energidepartementet, är nu lagd. Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat som innebär att elcertifikatssystemet förlängs till 2045 och att systemet utökas med 18 terawattimmar till 2030. Förslaget innebär en linjär upptrappning av de 18 terawattimmarna.

Läs mer här