2015-10-13

Externa nyheter

Så blir Europa världsledande på förnybar energi

Sverige och EU ska visa att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan är en fantastisk möjlighet som kan bidra till både hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Sverige och bioenergi visar att en energiomställning är möjlig. Det skriver Sverigeaktuelle Maroš Šefčovič, vice-ordförande i EU-kommissionen ansvarig för Energiunionen och Ibrahim Baylan, energiminister.

Läs hela