2018-05-22

Externa nyheter

Så blir Norden ledare i Energiomställningen – 26 företag i Sydsverige tycker till

Ideon Science Park samlat många aktörer inom energiförbrukning för att arbeta fram rekommendationer till de Nordiska Energi- och Miljöministrarna. Målet är att Norden ska kunna bli globala ledare inom energiomställning (klimatneutrala utsläpp, grön energi och hög fart i omställningen).

Rekommendationen är bland annat innovationsvänlig tillståndsprocess och regelsättning. Samt ett Nordiskt gemensamt mål att bli den första koldioxidneutrala regionen i världen 2050 och att de nordiska länderna stöttar ett EU-mål om minst 35% förnybar energi till 2030.

Läs mer här