2017-05-15

Externa nyheter

Så blir Sverige fossilfritt

Sju partier i riksdagen har enats över blockgränserna om att minska vägtransporternas utsläpp av växthusgaser med 70 procent till 2030.

På frågan om det är el, biodiesel eller biogas som ska ersätta fossila bränslen är svaret på kort sikt enkelt: Allt kommer att behövas.

Läs mer här.