2018-02-07

Externa nyheter

Så får kommunerna del av den nya vindkraftspremien

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor per år i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år.

Läs mer här