2011-12-27

Externa nyheter

Så får man få fart på vindkraftsutbyggnaden

Det behövs investeringar för 1250 miljoner kronor i 60 mil nya 130 kilovoltslinjer och en ny 400 kilovolts stamnästsställverk i Mora kommun.

Läs hela