2013-03-26

Externa nyheter

Så halverade han energiförbrukningen

Månadens E-Prizevinnare Åke Koinberg har gått varsamt tillväga för att minska elvärmekostnaderna i sin gamla villa. Idag tryggar han huvuddelen av förbrukningen med vindkraftsandelar, en investering som gagnat både hushållskassan och miljön.

Läs hela