2019-04-24

Externa nyheter

Så här används batterier i elnäten

Energilagring kommer att vara smörjmedlet i maskineriet när mer och mer av energin kommer från förnybara kraftkällor.

 

Läs hela artikeln hos Tillverkning Sverige.