2020-12-14

Externa nyheter

Så jobbar Svenska kraftnät med den gröna given

Svenska kraftnät har en nyckelroll i den europeiska klimatplanen The Green Deal, ”den gröna given”. Leif Pettersson, avdelningschef för strategisk utveckling på Svenska kraftnät, berättar mer om affärsverkets internationella arbete.

Läs pressmeddelandet från Svk.