2020-06-13

Externa nyheter

Så kan coronakrisen öka takten i klimatomställningen

Ekonomiska stöd som ges under coronakrisen är en chans att gynna klimatomställningen. Det skriver Klimatpolitiska rådet i ett brev till regeringen och pekar ut fyra områden som extra viktiga.

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att granska så att regeringens politik följer det klimatpolitiska ramverket och leder till att klimatmålen kan nås. De har redan tidigare sagt att de kommer att specialgranska den politik som förs under coronakrisen.

Läs artikeln från DN.