2011-09-13

Externa nyheter

Så kan du köpa egen vindkraftsel

Intresset för att köpa andelar i vindkraftverk har ökat. Att köpa miljövänligare el och få ett stabilare elpris är två anledningar till det.

Vindkraftkooperativen har fått en god tillströmning av nya kunder efter förra vinterns höga elpriser.

Miljöperspektivet är en annan viktig anledning till ökningen av kunder, inte minst mot bakgrund av den stora kärnkraftskatastrofen i Japan. Dessutom har börsoron bidragit till att intresset ökat för vindkraftsandelar som sparform.

Läs hela