2012-03-21

Externa nyheter

Så kan dubbelt antal vindkraftverk femdubbla elproduktionen

En fördubbling av antalet vindkraftverk i Sverige kan femdubbla elproduktionen. Det är Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström som berättar om den här spännande matematiken.

Läs hela