2013-01-24

Externa nyheter

Så kan Norden klara klimatet

Cirka 13 000 nya vindkraftverk och koldioxidlagring i marken är några av åtgärderna som den internationella energimyndigheten IEA föreslår i en ny rapport för att nå visionen om ett klimatneutralt Norden till 2050. Godstransporterna och flyget måste ställa om till biobränsle och personbilarna drivas med el.

Läs hela