2011-08-08

Externa nyheter

Så kan örnar och vindkraftverk samsas i framtiden

Många vindkraftsprojekt stoppas på grund av att det finns fridlysta stora fåglar i området, inte minst örnar. Samtidigt dödas örnar som flyger in i vindkraftverkens propellrar. Mittuniversitetet har varit med och tagit fram en metod för att spåra och inventera stora fåglar och därmed underlätta etableringen av framtida vindkraftverk.

Läs hela