2019-08-27

Externa nyheter

Så kan svensk industri säkra låga elpriser

Intresset var inledningsvis svalt från svensk basindustri, men när de stora techbolagen började teckna PPA-avtal med vindkraftsbolag växte nyfikenheten. Inte oväntat, menar wpd Scandinavias vd Maria Röske, då avtalen både erbjuder grön el och låga priser.

Ett PPA-avtal är ett långsiktigt avtal mellan elproducent och elkonsument där man kommer överens om leverans av en viss mängd el, till ett visst pris under ett visst antal år. Intresset för dessa avtal inom vindkraft har ökat kraftigt. Maria Röske vet varför.

Läs artikeln från Veckans Affärer.