2020-04-14

Externa nyheter

Så kan Sverige bli ett föregångsland efter coronakrisen

Coronaviruset har visat att politisk handlingskraft är möjlig. Nu måste ­denna handlingskraft också omsättas i vår klimatpolitik efter den akuta ­krisen. Och Sverige kan bli ett föregångsland, skriver Anders Wijkman och Filip Johnsson.

Coronaviruset är här och nu och har visat vårt samhälles sårbarhet. Det kräver stor politisk handlingskraft. För beslutsfattarna är det en balansakt mellan att säkerställa att sjukvården inte kollapsar och att inte effekterna på ekonomin blir alltför omfattande. Men en sak är uppenbar. Beredskapen för ett virus med dessa långt­gående konsekvenser är klart otillräcklig.

Läs debattartikeln från DN.