2018-05-29

Externa nyheter

Så kan Sverige minska antalet utsläppsrätter i EU

På grund av finanskrisen, satsningar på förnybar energi och energieffektivisering finns överskott på 1,7 miljarder utsläppsrätter i EU. Från och med 2019 kommer en del av överskottet att hamna i en marknadsstabilitetsreserv. 

Marknadsstabilitetsreserven innebär att om överskottet av utsläppsrätter är över 833 miljoner så kommer 24 procent av överskottet att hamna i marknadsstabilitetsreserven istället för att auktioneras ut.

Från och med år 2023 kommer den mängd utsläppsrätter i reserven som överstiger den del som auktionerades ut året innan att annulleras.

Utan denna automatiska annullering innebär åtgärder i Sverige för att minska utsläppen i de sektorer som ingår i EU:s system med handel med utsläppsrätter (energiintensiv industri och el- och värmesektorn) att utsläppen flyttas till en annan plats eller tid.

Men med den automatiska annulleringen kan åtgärder som minskar utsläppen inom svensk industri leda till att fler utsläppsrätter hamnar i reserven och därifrån annulleras, skriver Konjunkturinstitutet i en rapport. 

Läs mer här.