2017-07-06

Externa nyheter

Så kan vi bäst nå 100% förnybart till 2040

Om 23 år ska Sverige ha ett helt förnybart energisystem. Skellefteå Kraft har tillsammans med Sweco tagit fram en rapport som beskriver två alternativa vägar till ett 100 procent förnybart energisystem.

Rapporten visar att politikens mål visserligen är utmanande men realistiskt. Omställningen kommer att leda till ett samhälle med betydligt lägre miljöpåverkan, med lägre risker och som samtidigt kan leverera den stabilitet och energiförsörjning som ett samhälle i utveckling behöver.

Läs mer här

Läs rapporten här