2021-04-09

Externa nyheter

Så kan vindkraften göra svenska elnätet stabilt

I flera länder används vindkraftverk för att reglera frekvensen i elnätet. I Sverige har det hittills inte gjorts. Men nu är försök på gång.

Läs artikeln från NyTeknik.