2021-04-12

Externa nyheter

Så kan vindkraften göra svenska elnätet stabilt

I flera länder används vindkraftverk för att reglera frekvensen i elnätet. I Sverige har det hittills inte gjorts. Men nu är försök på gång.

Det nordiska elsystemet ska ha en frekvens på 50 Hz. Om frekvensen varierar för mycket sätts olika verktyg in för att reglera nivån, så kallade stödtjänster.

Rent praktiskt görs det genom att effekt tillförs eller tappas ur elsystemet. Om frekvensen sjunker måste effekt skjutas till, om den stiger måste effekt tankas ur.

Traditionellt har det varit vattenkraften som har skött det mesta av frekvensregleringen i Sverige. Men när andelen förnybar energi ökar i systemet måste fler resurser sättas in.

Läs artikeln från NyTeknik.