2016-04-14

Externa nyheter

Så klarar elnätet 1 miljon elbilar

En miljon elbilar kan laddas i svenska hem – utan att elinstallationerna behöver anpassas. Så här går det till. Om hushållen sprider ut sin elkonsumtion över dygnet så klarar dagens elnät att ladda en miljon elbilar.

Läs hela