2012-04-16

Externa nyheter

Så många kommer vindkraften att sysselsätta 2020

Fram till 2020 kommer den europeiska vindkraftsindustrin att tredubbla sitt bidrag till EU:s ekonomiska tillväxt.

Läs hela