2017-06-16

Externa nyheter

Så mycket höjs energiskatten den 1 juli

Den 1 juli höjs energiskatten med 3 öre per kilowattimme. Höjningen berör alla elkunder i Sverige, både hushåll och företag. Energiskatt och moms är inget som vare sig elleverantör, elnätsbolag eller elkunder kan påverka och höjningen är ett beslut av regeringen.

Momsen på elräkningen stiger dessutom som en effekt av högre energiskatt, då moms betalas på energiskatten.Energiskatteförändringarna införs för att finansiera skattelättnader inom energiuppgörelsen. Ytterligare 1,2 öres höjning kommer att göras den 1 januari 2019.

Läs mer här