2019-09-13

Externa nyheter

Så når vi målet om hundra procent förnybar elproduktion år 2040

Att klimatkrisen är vår tids ödesfråga är ingen nyhet – de globala utsläppen måste minska omgående och kraftigt. Med vindkraftutbyggnad kan vi både minska utsläppen och samtidigt säkerställa att elektrifieringen sker med förnybar elproduktion. Sveriges förutsättningar för vindkraft är väldigt goda och dessutom klarar sig ny vindkraft nu helt utan stöd. En viktig roll i den positiva utvecklingen och utbyggnaden av vindkraften i Sverige har Svensk Vindenergi, som dagligen driver frågan framåt sedan tio år tillbaka.

För tio år sedan tog den svenska vindkraftsutbyggnaden fart, pådriven av ett förstärkt elcertifikatsystem och EU:s förnybarhetsmål. Under dessa tio år har mycket hänt för branschen och den svenska vindkraftsproduktionen har tiofaldigats, produktionskostnaden halverats och landets förnybarhetsmål uppnås nära ett decennium i förtid.

Läs artikeln från Position Sverige.