2020-05-05

Externa nyheter

Så påverkas sol- och vindkraftsindustrin av corona

Försenade komponenter, personalbrist och risk för lägre efterfrågan. Aktörerna inom vindkraft och solel påverkas på olika sätt av coronakrisen.

Tomas Hallberg, ansvarig för bland annat medlemskontakter på Svensk Vindenergi, hur påverkas vindkraftsaktörerna av det rådande läget?
– Först och främst påverkas anläggningarna som håller på att byggas. Dessa kräver en rad olika komponenter från underleverantörer runtom i Europa, och de fabriksnedstängningar som vi bland annat ser i Spanien kan orsaka förseningar. Hur långvariga och utbredda dessa blir är svårt att säga.

Vad händer om det blir långa förseningar?
– Det största problemet är att vindkraftsbyggare kan få problem med sina miljötillstånd, eftersom dessa brukar ha igångsättningstider som är ganska snävt tilltagna. Det andra problemet kretsar kring service av befintliga anläggningar. Vi har fortfarande alldeles för få utbildade vindkraftstekniker i Sverige, vilket gör att vi är beroende av utländsk personal som kommer hit för att serva våra kraftverk. Detta blir svårt i och med reserestriktionerna.

Hur allvarligt är läget?
– Än så länge handlar det inte om några jätteproblem. Om krisen håller i sig riskerar vi dock en del försenade projekt, problem med tillstånd och svårigheter med att upprätthålla drift och service för vissa befintliga vindkraftverk.

Läs hela artikeln från Tidningen Energi.