2020-12-18

Externa nyheter

Så påverkas svenska elsystemet av Polens energiomställning

Polen siktar på att fasa ut kolet till förmån för kärnkraft och havsbaserad vindkraft. Hur stora utmaningar det medför i det svenska elsystemet beror på teknikutvecklingen inom energilagring och flexibilitet, enligt Svenska kraftnät.

Läs artikeln från NyTeknik.