2019-02-04

Externa nyheter

Så ska bristerna i elnätet åtgärdas

Svenska Kraftnät investerar 45 miljarder kronor i ledningsnätet de kommande tio åren. Och det är bara början, enligt systemutvecklingsdirektören Niclas Damsgaard.

Statliga Svenska Kraftnät, som förvaltar stamnätet och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen, har omkring 45 miljarder kronor i sin investeringsplan för de kommande tio åren…

Läs hela artikeln i Elinstallatören.