2017-05-12

Externa nyheter

Så ska elnätet klara elbilen

Det svenska elnätet är väl rustat för att klara fler elbilar som behöver laddning.
Men hemma på parkeringen krävs det ofta en investering för att göra laddningen enkel och snabb.

Läs mer här.