2012-10-31

Externa nyheter

Så ska IKEA nå 100 % förnybart

IKEA presenterade i förra veckan sin nya hållbarhetsstrategi – ”People & Planet Positive”. Miljöaktuellt passade på att ställa några frågor till hållbarhetschefen Steve Howard. De vindkraftsfarmar vi redan har i sex länder och de 342 000 solpaneler vi installerat gör att vi redan idag får en tredjedel av vår energikonsumtion från förnybart. Till och med lite mer än det. Nu har vi också lärt oss hur man gör det här – hur man bygger vindkraftparker och hur man installerar solpaneler på rätt ställen.

Läs hela