2020-06-09

Externa nyheter

Så ska klimatet prägla politiken efter pandemin

Ett nytt klimatkollegium ska få en central roll i regeringens politik. Förutom statsministern och klimatministern ingår sex ministrar från olika områden som ska säkerställa att klimatet ingår i alla politiska beslut – inte minst när ekonomin ska återstarta efter coronapandemin.

– Det känns som ett viktigt steg att inrätta det här klimatkollegiet för att vi ska nå klimatmålen. Kollegiet kommer att ha regelbundna möten och ska ledas av statsminister Stefan Löfven i första hand och i andra hand av mig, säger Isabella Lövin, klimatminister (MP).

Läs artikeln från DN.