2016-03-31

Externa nyheter

Så ska Sverige få mer solel

Bättre information är en av nycklarna för att solelsproduktionen ska ta fart i Sverige. Det menar Energimyndigheten som bland annat vill ta fram en nationell solkarta.

Läs mer