2021-05-04

Externa nyheter

”Så ska Sverige göra för att garantera en trygg elförsörjning”

Teknik som krävs för att använda förnybara energikällor har blivit billig. Det har gett oss möjligheter att bygga ett energisystem där makten, ägandet och vinsterna av energiförsörjningen är utspridd. Men om inte många medvetet försöker använda dessa möjligheter kommer makthunger och girighet ta möjligheterna ifrån oss. Då är vi snart fast i ett nytt, centraliserat elsystem, skriver Tomas Kåberger.

Läs krönikan i ETC.