2012-04-26

Externa nyheter

Så ska utsläppen minskas

Mer vindkraft, bättre kollektivtrafiksystem och större produktion av biogas. I Halland finns goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser, anser länsstyrelsen.

Läs hela