2018-11-08

Externa nyheter

Så ska växthusutsläppen minska i tung industri

Användandet av fossila bränslen måste kraftigt reduceras. Inte minst inom den tunga industrin. Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Det har regeringen bestämt. För att lyckas med det är det helt avgörande att den tunga industrin hakar på. Enligt Naturvårdsverket står industrin för nästan en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Helén Axelsson är energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Hon konstaterar att flera branscher arbetat fram klimatfärdplaner som en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. I dagsläget är det järn- och stålindustrin som står för de största koldioxidutsläppen.

Läs hela artikeln här.