2012-05-10

Externa nyheter

Så ska vi klara energi- och klimatutmaningen i Sverige!

EnergiRådgivarnas kongress, Stockholm 10 maj 2012, tal av Anna-Karin Hatt, It- och energiminister:

Energieffektivisering och energi är högaktuella frågor. Att ni, som här, får chansen att diskutera, att utbyta tankar och få nya insikter kring detta bidrar till att öka vår konkurrenskraft. Och det behövs. För vi står inför stora utmaningar.

Läs hela