2011-12-07

Externa nyheter

Så ska vindkonflikter minska

Sverige kan dra lärdom av Danmark och Tyskland för att minska konflikterna mellan vindindustrin och försvaret, enligt en färsk rapport. Ny teknik för radar och smidigare hantering av tillstånd är två exempel.

Läs hela