2012-03-09

Externa nyheter

Så ska vindkraftsåterbäringen fördelas

Återbäringen till byarna från Havsnäs vindpark har fördelats för innevarande år. Nu har styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftsfond behandlat alla ansökningar om bidrag från vindkraftsåterbäringen och gjort sin prioritering. Totalt finns för detta år 390 000 kronor att fördela. Bygdens olika föreningar har fått ansöka om att få del av dessa och har då även fått ange vad de ska avvända pengarna till.

Läs hela