2014-11-28

Externa nyheter

Så snabbt ger vindkraft överskott

Siemens har gjort beräkningar på två havsbaserade vindkraftparker med 80 kraftverk vardera, och två landbaserade med 20 snurror. En avgörande skillnad i hur lång tid det tar innan vindkraftverket ger mer energi än vad som gått åt för att bygga det är om det är direktdrivet eller försett med växellåda.

Läs hela