2019-05-06

Externa nyheter

Så snabbt kan vi bli gröna – om inte fossilbranschen stör

Det finns inga tekniska hinder mot att bygga ett globalt energisystem som helt försörjs med förnybar energi. Eftersom sol- och vindel nu blivit billigare än att bygga traditionella kol- och kärnkraftverk så är det heller inte något ekonomiskt problem.

Men det finns ett finansiellt problem som riskerar att bli politiskt.

De som äger världens fossilkraftverk och kärnkraftverk, kol- och urangruvor, olje- och gasreserver, oljeplattformar och raffinaderier kommer förlora hundratusentals miljarder kronor. Därför kan de finansiera enorma kampanjer för att förvirra om växthusgasernas klimatrisker och för att fördröja utvecklingen av energiförsörjningen.

Men om detta inte tillåts störa kan det gå chockerande snabbt för energibranschen.

Vind- och solel byggs snabbt. Eon visade med Arcona-projektet förra året att en havsbaserad vindkraftpark på 385 MW kan byggas på tre månader. Stora solelanläggningar byggs också på enstaka månader.

Läs hela ledaren i ETC.