2020-08-18

Externa nyheter

Så startar Sverige om

Under snart ett halvår har Sverige varit i akut kris. Nu tycks vi vara på väg in i en övergångsfas då virusspridningen dämpas och ekonomin återhämtar sig men fortfarande behöver stöd. Nu är därför rätt tidpunkt att planera för åtgärder för en långsiktigt sund och stark utveckling, skriver Omstartskommissionens elva ledamöter.

Läs debattartikeln i Dagens industri.
Läs Omstartskommissionens bok ”Idéer för ett starkare Sverige”.