2019-04-04

Externa nyheter

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på kärnkraft i Sverige. Men det finns i dag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre gånger dyrare än ny vindkraft. Det sprids också obefogad oro för att ett förnybart energisystem inte skulle fungera, skriver Linda Burenius, 100% förnybart.

Senast 2040 ska ett helt förnybart elsystem vara på plats, enligt den blocköverskridande energiöverenskommelsens mål som riksdagen fattade beslut om i juni 2017. Sverige har i dag ett elöverskott som mer än väl täcker bortfallet när de äldsta kärnkraftsreaktorerna avvecklas på grund av bristande lönsamhet. Med hjälp av en fortsatt utbyggnad av förnybart, ny teknik, flexibla lösningar och nya affärsmodeller kan vi skapa en effektiv och klimatsmart energiförsörjning…

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten.