2012-09-03

Externa nyheter

Så vill Energimyndigheten effektivisera tillståndsprocessen för förnybar el

Samordnad prövning, mer resurser till de som handlägger ansökningar, och lättare att göra rätt från början i processen. Då kan tillståndsprocessen effektiviseras väsentligt, visar Energimyndigheten i en ny rapport.

Läs hela