2014-03-13

Externa nyheter

Så vill regeringen säkra ekosystemens värden – för välfärden och näringslivet

Människan är beroende av ekosystemtjänster som ren luft och vatten. Dessa värden finns inte i våra balansräkningar. Regeringen vill synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering och näringslivsutveckling i propositionen ”En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. Senast regeringen gjorde en biologisk mångfaldproposition var 1993.

Läs hela