2021-06-03

Externa nyheter

Säg ja till vindkraft i Kolmården

I mars sa Norrköping kommuns fullmäktige i princip, enhälligt ja till en liten vindpark i Kvarsebo. Under hösten kommer kommunen att få ta ställning till två nya ansökningar här i Kolmårdsskogarna.

Läs mer: https://nt.se/nyheter/artikel/sag-ja-till-vindkraft-i-kolmarden/joggvdgr