2011-08-25

Externa nyheter

Säker när det blåser

Förnyelsebar energi som en stark megatrend var ett faktum redan i spåren av klimathot och skenande oljepris. Efter kärnkraftshaveriet i Japan i våras förstärktes den ytterligare. Tyskland och Schweiz har beslutat att lägga ner kärnkraften.

För Tyskland handlar det nu om en betydande utbyggnad av landets kraftnät när energiförsörjningen ska skiftas över från de sydligt belägna kärnkraftverken till vindkraftsparkerna som främst byggs i norr.

Läs hela