2012-05-04

Externa nyheter

Säker vinst på vindkraften

Igår kväll informerade Triventus om planerna på en vindkraftspark väster om Agnäs och Öreälven. Man höll till i Bjurholms Folkets hus och jag uppskattar att ett knappt hundratal berörda och nyfikna kom dit. Bland annat undertecknad Jan Nilsson.

Läs hela