2013-09-12

Externa nyheter

Sällsynta metaller ska återvinnas mer

Sverige måste bli bättre på att återvinna metaller och mineraler. Det tycker regeringen som idag tar beslut om att ge myndigheten SGU i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket titta närmare på hur stor potential det finns att återvinna sällsynta metaller.

Läs hela