2020-04-24

Externa nyheter

Saltvedt: Förnybarhetsindustrin kan bli coronakrisens vinnare

Turbulensen på oljemarknaden med allvarliga störningar på både utbuds- och efterfrågesidan saknar historiskt motstycke. Däremot så är förnybarhetsbranschen väl rustad för att klara såväl en lågkonjunktur som ett fortsatta prisfall inom fossil energi.  Den bedömingen gör Thina Saltvedt, chefsanalytiker för energi och makro på Nordea.

Läs artikeln från Energimarknaden