2011-06-21

Externa nyheter

Samarbetet mellan försvar och vindkraft ser bättre ut i andra länder

Statssekreterare Daniel Johansson vid Näringsdepartementet ger en intervju med anledning av FOI:s lägesrapport och konstaterar att samarbetet mellan försvar och vindkraft ser bättre ut i de länder som undersökningen tittar på:
– I Danmark, Norge, Finland och Tyskland är diskussionen inte lika dramatiskt som här, dialogen fungerar bättre, säger Daniel Johansson.

Intervjun hittar du här.

Lägesrapporten hittar du här.