2017-02-10

Externa nyheter

Samer hjälper klimatforskare

Det allt varmare klimatet orsakar stora problem för renskötseln i Lappland. Tillsammans med klimatforskare ska renskötande samer nu försöka förutspå den framtida utvecklingen.

Renskötaren Niila Inga är försiktigt positiv till klimatforskningsprojektet. Han upplever att varken politiker eller företagsledare lyssnar på samerna, men hoppas att det ska bli ändring på det nu. – Hela ekosystemet är kraftigt i gungning. Om det budskapet kommer från forskare och inte bara från oss så kanske det tas på större allvar, säger Niila Inga.

Läs mer här